Finland

Finland

Finland Gobierno - Tramite Digitales, Informacion, Formularios en Linea y Consultas
Gobierno de Finland
Finland - Suomi
Idioma oficials: Finnish, Swedish
Principales sitios de informacion del gobierno :
Virtual Finland
Gobierno Nacional
Tasavallan Presidentti - President de the Republic
Suomen Eduskunta - Finnish Parliament
Valtioneuvosto - Consejo de State
Valtioneuvoston kanslia - Prime Ministro's Oficina
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministerio de Agricultura y Forestry
Elintarvikevirasto - Food Autoridad
Metsähallitus - Forestry Board
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) - Agricultural Research Centre
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Instituto
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game y Fisheries Research Instituto
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economy Research Instituto
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Instituto
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Instituto
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
Puolustusministeriö (PLM) - Ministerio de Defenza
Poulustusvoimat - Defenza Fuerzas
Opetusministeriö (OPM) - Ministerio de Educacion
Opetushallitus - Educacion Board
Taiteen keskustoimikunta - Arts Consejo
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministerio de the Ambiente
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Ambiente Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministerio de Finance
Verohallinto - Tax Administration
Tullin tietopalvelu - Customs Service
Valtion kiinteistölaitos - State Real Property Instituto
Tilastokeskus - Centre for Estadisticas
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - State Economical Research Centre
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministerio de Exteriores Asuntos
Kehitysyhteistyöosasto - Department de Desarrollo Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministerio de the Interior
Poliisi - Police
Rajavartiolaitos - Frontier Guard
Pelastustoimi - Rescue Oficina
Ulkomaalaisvirasto - Foreigner Autoridad
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministerio de Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Oficina de the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministerio de Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministerio de Social Asuntos y Salud
Kansanterveyslaitos (KTL) - Salud Publica Instituto
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Salud Instituto
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare y Salud
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research y Desarrollo Centre for Social Welfare y Salud
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministerio de Comercio y Industria
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents y Registration Board
Kuluttajavirasto - Consumer Autoridad
Kilpailuvirasto - Competition Autoridad
Huoltovarmuuskeskus (HVK) - Emergency Supply Centre
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Turismo Promocion Centre
Mittatekniikan keskus (MIKES) - Metrology Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Geologian tutkimuskeskus (GTK) - Geological Research Centre
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Safety Technology Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Desarrollo Centre
Kuluttajatutkimuskeskus - Consumer Research Centre
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - State Technical Research Centre
Invest en Finland Bureau
Finpro
Liikenneministeriö (LM) - Ministerio de Transport y Comunicaciones
Tiehallinto - Road Administration
Ratahallintokeskus (RHK) - Rail Administration Centre
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) - Vehicle Administration Centre
Telehallintokeskus (THK) - Telecomunicaciones Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Instituto
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Instituto
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Seguros Instituto
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Oficina de the Chancellor de Justice
Suomen Pankki - Banco de Finland
Yleisradio (YLE) - Broadcasting Corporation
Sámi Radio
Korkein oikeus - Supreme Court
Korkein hallinto-oikeus (KHO) - Supreme Administrative Court
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court de Appeal
Government:
Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Consejo de South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Consejo de Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Consejo de Tampere
Hämeen Liitto - Regional Consejo de Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Consejo de Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Consejo de South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Consejo de Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Consejo de North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Consejo de Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Consejo de Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Consejo de Kainuu
Lapin Liitto - Regional Consejo de Lappland
Sámediggi - Saami Parliament
Municipalidades
Espoon Kaupunki - Ciudad de Espoo
Hangon Kaupunki - Ciudad de Hanko
Helsingin Kaupunki - Ciudad de Helsinki
Joensuun Kaupunki - Ciudad de Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - Ciudad de Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - Ciudad de Kaarina
Kajaanin Kaupunki - Ciudad de Kajaani
Karkkilan Kaupunki - Ciudad de Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipalidad de Kempele
Kotkan Kaupunki - Ciudad de Kotka
Kristiinankaupunki - Ciudad de Kristinestad
Kuopion Kaupunki - Ciudad de Kuopio
Kouvolan Kaupunki - Ciudad de Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - Ciudad de Kuusankoski
Lahden Kaupunki - Ciudad de Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - Ciudad de Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipalidad de Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipalidad de Korsholm
Oulaisten Kaupunki - Ciudad de Oulainen
Oulun Kaupunki - Ciudad de Oulu
Porin Kaupunki - Ciudad de Pori
Porvoon Kaupunki - Ciudad de Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipalidad de Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - Ciudad de Raahe
Seinäjoen Kaupunki - Ciudad de Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipalidad de Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipalidad de Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - Ciudad de Tampere
Teuvan Kunta - Municipalidad de Teuva
Toijalan Kaupunki - Ciudad de Toijala
Turun Kaupunki - Ciudad de Turku
Tuusulan Kunta - Municipalidad de Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipalidad de Ulvila
Vaalan Kunta - Municipalidad de Vaala
Vaasan Kaupunki - Ciudad de Vaasa
Vantaan Kaupunki - Ciudad de Vantaa
Embajadas y Consulados
Embajada de Finland en Abu Dhabi, Arab Emirates
Embajada de Finland en Buenos Aires, Argentina
Embajada de Finland en Canberra, Australia
Embajada de Finland en Vienna, Austria
Embajada de Finland en Brasilia, Brazil
Embajada de Finland en Ottawa, Canada
Embajada de Finland en Beijing, China (People's Republic)
Embajada de Finland en Zagreb, Croatia
Embajada de Finland en Copenhagen, Denmark
Embajada de Finland en Cairo, Egypt
Embajada de Finland en Tallinn, Estonia
Embajada de Finland en Berlin, Alemania
Consulado General de Finland en Frankfurt, Alemania
Finland Comercio Center en Munich, Alemania
Embajada de Finland en London, Great Britain y Northern Ireland
Consulado General de Finland en Hong Kong
Embajada de Finland en Budapest, Hungary
Embajada de Finland en Jakarta, Indonesia
Embajada de Finland en Tel Aviv, Israel
Embajada de Finland en Rome, Italy
Embajada de Finland en Tokyo, Japan
Embajada de Finland en Vilnius, Lithuania
Embajada de Finland en Mexico City, Mexico
Embajada de Finland en Maputo, Mozambique
Embajada de Finland en Windhoek, Namibia
Embajada de Finland en Kathmandu, Nepal
Embajada de Finland en Oslo, Norway
Embajada de Finland en Lima, Peru
Embajada de Finland en Lisbon, Portugal
Embajada de Finland en Bucharest, Romania
Embajada de Finland en Moscow, Russian Federation
Consulado General de Finland en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Finland en Singapore
Embajada de Finland en Madrid, Spain
Embajada de Finland en Stockholm, Sweden
Embajada de Finland en Dar es Salaam, Tanzania
Consulado General de Finland en Los Angeles, United States de America
Consulado General de Finland en New York, United States de America
Honorary Consulado de Finland en Seattle, United States de America
Embajada de Finland en Washington, United States de America
Embajada de Finland en Lusaka, Zambia
Permanente Representation de Finland to the European Union en Brussels
Permanente Mision de Finland to the United Nations en Geneva
Permanente Mision de Finland to the United Nations en New York
Permanente Delegation de Finland to the Organization de Economic Cooperation y Desarrollo en Paris
Partidos Politicos
Suomen Sosialidemokraattinen Poulue (SDP) - Finnish Socialdemocratic Party
Demarinuoret - Social Democratic Youth
Suomen Keskusta (KESK) - Finnish Centre
Nuoren Keskustan Liitto (NKL) - Young Centre Alliance
Kansallinen Kokoomus (KOK) - Nacional Coalition
Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) - Coalition Youth Alliance
Vasemmistoliitto - Left Alliance
Vasemmistonuoret (VAS) - Left Youth
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) / Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Svensk Ungdom - Swedish Youth
Suomen Kristillinen Liitto (SKL) - Finnish Christian Alliance
Nuorsuomalainen Puolue (NOURS) - Young Finnish Party
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) - Finnish Communist Party
Vapaan Suomen Liitto (VSL) - Free Finnish Alliance
Liberaalinen Kansanpuolue (LKP) - Liberal People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Luonnonlain Puolue (LLP) - Natural Law Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic Nacional Alliance
Otras organizaciones
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund - Association de Finnish Municipalities
Finland Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Gobierno - Informacion General del pais -
Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Mapas Videos Referencias
Seguros Aseguradoras Nacionales
Codigos y numeros de telefono
Finlandia 2018