Finland

Finland

Finland Gobierno - Tramite Digitales, Informacion, Formularios en Linea y Consultas -
Gobierno de Finland
Finland - Suomi
Lenguaje oficials: Finnish, Swedish
Principales fuentes de informacion:
Virtual Finland
Instituciones Nacionales
Tasavallan Presidentti - President de the Republic
Suomen Eduskunta - Finnish Parliament
Valtioneuvosto - Consejo de State
Valtioneuvoston kanslia - Prime Ministro's Office
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) - Ministerio de Agriculture y Forestry
Elintarvikevirasto - Food Authority
Metsähallitus - Forestry Board
Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) - Agricultural Research Centre
Metsäntutkimuslaitos (METLA) - Forest Research Instituto
Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos (RKTL) - Game y Fisheries Research Instituto
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL) - Agricultural Economy Research Instituto
Maanmittauslaitos (MML) - Land Surveying Instituto
Geodeettinen laitos (GL) - Geodetic Instituto
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
Puolustusministeriö (PLM) - Ministerio de Defence
Poulustusvoimat - Defence Forces
Opetusministeriö (OPM) - Ministerio de Education
Opetushallitus - Education Board
Taiteen keskustoimikunta - Arts Consejo
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus - Centre for International Mobility
Ympäristöministeriö (YM) - Ministerio de the Environment
Soumen ympäristökeskus (SYKE) - Finnish Environment Centre
Valtiovarainministeriö (VM) - Ministerio de Finance
Verohallinto - Tax Administration
Tullin tietopalvelu - Customs Service
Valtion kiinteistölaitos - State Real Property Instituto
Tilastokeskus - Centre for Estadisticas
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) - State Economical Research Centre
Ulkoasiainministeriö (UM) - Ministerio de Foreign Affairs
Kehitysyhteistyöosasto - Department de Development Co-operation
Sisäasiainministeriö - Ministerio de the Interior
Poliisi - Police
Rajavartiolaitos - Frontier Guard
Pelastustoimi - Rescue Office
Ulkomaalaisvirasto - Foreigner Authority
Väestörekisterikeskus (VRK) - Population Register Centre
Oikeusministeriö (OM) - Ministerio de Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Office de the Data Protection Ombudsman
Työministeriö - Ministerio de Labour
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - Ministerio de Social Affairs y Salud
Kansanterveyslaitos (KTL) - Salud Publica Instituto
Työterveyslaitos (TTL) - Occupational Salud Instituto
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) - Product Control Centre for Social Welfare y Salud
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) - Research y Development Centre for Social Welfare y Salud
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) - Ministerio de Trade y Industry
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Patents y Registration Board
Kuluttajavirasto - Consumer Authority
Kilpailuvirasto - Competition Authority
Huoltovarmuuskeskus (HVK) - Emergency Supply Centre
Säteilyturvakeskus (STUK) - Radiation Protection Centre
Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Turismo Promotion Centre
Mittatekniikan keskus (MIKES) - Metrology Centre
Sähkömarkkinakeskus (SMK) - Electricity Market Centre
Geologian tutkimuskeskus (GTK) - Geological Research Centre
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Safety Technology Centre
Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) - Technology Development Centre
Kuluttajatutkimuskeskus - Consumer Research Centre
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - State Technical Research Centre
Invest en Finland Bureau
Finpro
Liikenneministeriö (LM) - Ministerio de Transport y Communications
Tiehallinto - Road Administration
Ratahallintokeskus (RHK) - Rail Administration Centre
Ajoneuvohallintokeskus (AKE) - Vehicle Administration Centre
Telehallintokeskus (THK) - Telecomunicaciones Administration Centre
Ilmatieteen laitos - Meteorological Instituto
Merentutkimuslaitos (MTL) - Marine Research Instituto
Kansaneläkelaitos (KELA) - Social Insurance Instituto
Oikeuskanslerinvirasto (OKV) - Office de the Chancellor de Justice
Suomen Pankki - Bank de Finland
Yleisradio (YLE) - Broadcasting Corporation
Sámi Radio
Korkein oikeus - Supreme Court
Korkein hallinto-oikeus (KHO) - Supreme Administrative Court
Rovaniemen hovioikeus - Rovaniemi Court de Appeal
Government:
Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de Uusimaa
Itä-Uudenmaan Liitto - Regional Consejo de East Uusimaa
Varsinais-Suomen Liitto - Regional Consejo de South-West Finland
Satakunta Liitto - Regional Consejo de Satakunta
Pirkanmaan Liitto - Regional Consejo de Tampere
Hämeen Liitto - Regional Consejo de Häme
Päijät-Hämeen Liitto - Regional Consejo de Päijät-Häme
Etelä-Karjalan Liitto - Regional Consejo de South Karelia
Etelä-Savon Liitto - Regional Consejo de Southern Savo
Pohjois-Karjalan Liitto - Regional Consejo de North Karelia
Pohjois-Savon liitto - Regional Consejo de Northern Savo
Keski-Suomen Liitto - Regional Consejo de Central Finland
Etelä-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de South Ostrobothnia
Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaan Liitto - Regional Consejo de Northern Ostrobothnia
Kainuun Liitto - Regional Consejo de Kainuu
Lapin Liitto - Regional Consejo de Lappland
Sámediggi - Saami Parliament
Municipalidades
Espoon Kaupunki - City de Espoo
Hangon Kaupunki - City de Hanko
Helsingin Kaupunki - City de Helsinki
Joensuun Kaupunki - City de Joensuu
Jyväskylän Kaupunki - City de Jyväskylä
Kaarinan Kaupunki - City de Kaarina
Kajaanin Kaupunki - City de Kajaani
Karkkilan Kaupunki - City de Karkkila
Kempeleen Kunta - Municipalidad de Kempele
Kotkan Kaupunki - City de Kotka
Kristiinankaupunki - City de Kristinestad
Kuopion Kaupunki - City de Kuopio
Kouvolan Kaupunki - City de Kouvola
Kuusankosken Kaupunki - City de Kuusankoski
Lahden Kaupunki - City de Lahti
Lappeenrannan Kaupunki - City de Lappeenranta
Muhoksen Kunta - Municipalidad de Muhos
Mustasaaren Kunta - Municipalidad de Korsholm
Oulaisten Kaupunki - City de Oulainen
Oulun Kaupunki - City de Oulu
Porin Kaupunki - City de Pori
Porvoon Kaupunki - City de Porvoo
Pudasjärven Kunta - Municipalidad de Pudasjärvi
Raahen Kaupunki - City de Raahe
Seinäjoen Kaupunki - City de Seinäjoki
Sipoon Kunta - Municipalidad de Sipoo
Suomussalmen Kunta - Municipalidad de Suomussalmi
Tampereen Kaupunki - City de Tampere
Teuvan Kunta - Municipalidad de Teuva
Toijalan Kaupunki - City de Toijala
Turun Kaupunki - City de Turku
Tuusulan Kunta - Municipalidad de Tuusula
Ulvilan Kunta - Municipalidad de Ulvila
Vaalan Kunta - Municipalidad de Vaala
Vaasan Kaupunki - City de Vaasa
Vantaan Kaupunki - City de Vantaa
Embajadas y Consulados
Embajada de Finland en Abu Dhabi, Arab Emirates
Embajada de Finland en Buenos Aires, Argentina
Embajada de Finland en Canberra, Australia
Embajada de Finland en Vienna, Austria
Embajada de Finland en Brasilia, Brazil
Embajada de Finland en Ottawa, Canada
Embajada de Finland en Beijing, China (People's Republic)
Embajada de Finland en Zagreb, Croatia
Embajada de Finland en Copenhagen, Denmark
Embajada de Finland en Cairo, Egypt
Embajada de Finland en Tallinn, Estonia
Embajada de Finland en Berlin, Germany
Consulate General de Finland en Frankfurt, Germany
Finland Trade Center en Munich, Germany
Embajada de Finland en London, Great Britain y Northern Ireland
Consulate General de Finland en Hong Kong
Embajada de Finland en Budapest, Hungary
Embajada de Finland en Jakarta, Indonesia
Embajada de Finland en Tel Aviv, Israel
Embajada de Finland en Rome, Italy
Embajada de Finland en Tokyo, Japan
Embajada de Finland en Vilnius, Lithuania
Embajada de Finland en Mexico City, Mexico
Embajada de Finland en Maputo, Mozambique
Embajada de Finland en Windhoek, Namibia
Embajada de Finland en Kathmandu, Nepal
Embajada de Finland en Oslo, Norway
Embajada de Finland en Lima, Peru
Embajada de Finland en Lisbon, Portugal
Embajada de Finland en Bucharest, Romania
Embajada de Finland en Moscow, Russian Federation
Consulate General de Finland en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Finland en Singapore
Embajada de Finland en Madrid, Spain
Embajada de Finland en Stockholm, Sweden
Embajada de Finland en Dar es Salaam, Tanzania
Consulate General de Finland en Los Angeles, United States de America
Consulate General de Finland en New York, United States de America
Honorary Consulate de Finland en Seattle, United States de America
Embajada de Finland en Washington, United States de America
Embajada de Finland en Lusaka, Zambia
Permanente Representation de Finland to the European Union en Brussels
Permanente Mision de Finland to the United Nations en Geneva
Permanente Mision de Finland to the United Nations en New York
Permanente Delegation de Finland to the Organization de Economic Cooperation y Development en Paris
Partidos Politicos
Suomen Sosialidemokraattinen Poulue (SDP) - Finnish Socialdemocratic Party
Demarinuoret - Social Democratic Youth
Suomen Keskusta (KESK) - Finnish Centre
Nuoren Keskustan Liitto (NKL) - Young Centre Alliance
Kansallinen Kokoomus (KOK) - Nacional Coalition
Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) - Coalition Youth Alliance
Vasemmistoliitto - Left Alliance
Vasemmistonuoret (VAS) - Left Youth
Vihreä Liitto (VIHR) - Green Alliance
Svenska Folkpartiet (SFP) / Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) - Swedish People's Party
Svensk Ungdom - Swedish Youth
Suomen Kristillinen Liitto (SKL) - Finnish Christian Alliance
Nuorsuomalainen Puolue (NOURS) - Young Finnish Party
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) - Finnish Communist Party
Vapaan Suomen Liitto (VSL) - Free Finnish Alliance
Liberaalinen Kansanpuolue (LKP) - Liberal People's Party
Kommunistinen Työväenpuolue (KTP) - Communist Workers Party
Luonnonlain Puolue (LLP) - Natural Law Party
Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) - Patriotic Nacional Alliance
Otras organizaciones
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund - Association de Finnish Municipalities
Finland Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Finlandia Gobierno - Informacion General del pais -
Finlandia Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Finlandia Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Finlandia Mapas Videos Referencias
Finlandia Seguros Aseguradoras Nacionales
Finlandia Codigos y numeros de telefono
Finlandia Gobierno 2017