Ireland

Ireland

Ireland Gobierno - Tramite Digitales, Informacion, Formularios en Linea y Consultas -
Gobierno de Ireland
Ireland - éire
Lenguaje oficials: English, Irish
Principales fuentes de informacion:
Information on the Irish State / Eolas ar Stát na héireann
Instituciones Nacionales
Office de the President / áras an Uachtaráin
Houses de the Oireachtas / Tithe an Oireachtais
Department de the Taoiseach (Prime Ministro) / Roinn an Taoisigh
Central Estadisticas Office (CSO) / An Phríomh-Oifig Staidrimh
Nacional Millennium Committee / Coiste Náisiúnta na Mílaoise
Department de Agriculture, Food y Rural Development / An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Forbairt Tuaithe
Agriculture y Food Development Authority
Irish Food Board / Bord Bia
Department de Arts, Heritage, the Gaeltacht y the Islands / An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán
Irish Film Board / Bord Scannán na héireann
údarás na Gaeltachta
Arts Consejo / An Chomhairle Ealaíon
Heritage Consejo / An Chomhairle Oidhreachta
Independent Radio y Television Commission (IRTC)
de Ireland / An Chartlann Náisiúnta éire
Irish Radio y Television / Radio Telefís éireann (RTE)
Department de Defence / An Roinn Cosanta
Irish Defence Forces / Oglaigh na h-Eireann
Department de Education y Science / An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Higher Education Authority (HEA) / An túdarás um Ard-Oideachas
Nacional Consejo for Vocational Awards (NCVA) / Comhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí Gairmoideachais
Department de Enterprise, Trade y Employment / An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Companies Registration Office (CRO) / An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Office de the Director de Consumer Affairs (ODCA)
Competition Authority / An túdarás Iomaiochta
Nacional Standards Authority de Ireland (NSAI)
Salud y Safety Authority (HSA)
Industrial Development Agency (IDA)
Irish Training y Employment Authority / Foras áiseana Saothair (FáS)
FáS Dublin North Region
FáS Dublin South y Wicklow Region
FáS Mid West Region
Enterprise Ireland
Nacional Electronics Technology Centre (NETC)
Forfás
Shannon Development
Labour Relations Commission (LRC)
Department de the Environment y Local Government / An Roinn Comhshaoil agus Rialtais áitiúil
Environmental Protection Agency (EPA) / An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Nacional Roads Authority (NRA)
Dublin Docklands Development Authority / údarás Forbartha Dugthailte Baile átha Cliath
Planificacion Appeals Board / An Bord Pleanála
Local Government Computer Services Board (LGCSB)
Nacional Safety Consejo / Comhairle Sábháilteacht Náisiúnta
Library Consejo / An Chomhairle Leabharlanna
Department de Finance / An Roinn Airgeadais
Office de the Revenue Commissioners / Oifig an gCoimisinéirí Ioncaim
Office de Public Works (OPW) / Oifig na nOibreacha Poiblí
Nacional Treasury Management Agency (NTMA)
Ordnance Survey Ireland (OSi) / Suirbhéireacht Ordanáis
Euro Changeover Board de Ireland (ECBI)
Department de Foreign Affairs / An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Department de Salud y Children / An Roinn Sláinte agus Leanaí
Food Safety Authority de Ireland (FSAI)
Irish Medicines Board (IMB) / Bord Leigheasra na hEireann
Salud Research Board (HRB) / An Bord Taighde Slainte
Nursing Board / An Bord Altranais
Voluntary Salud Insurance Board (VHI)
Eastern Salud Board (EHB) / Bord Sláinte an Oirthir
Midland Salud Board (MHB)
Mid-Western Salud Board (MWHB) / Bord Sláinte an Mheán-Iarthair
North-Eastern Salud Board (NEHB) / Bord Sláinte an Oir Thuaiscirt
North-Western Salud Board (NWHB)
South-Eastern Salud Board (SEHB)
Southern Salud Board (SHB)
Department de Justice, Equality y Law Reform / An Roinn Dli agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dli
An Garda Síochána
Land Registry y Registry de Deeds / Clárlann na Talún agus Clárlann na nGniomhas
Employment Equality Agency (EEA) / Gníomhaireacht um Chomhíonannas Fostaíochta
Department de Marine y Natural Resources / An Roinn na Mara agus Achmhainní Nádúrtha
Marine Instituto / Foras na Mara
Central Fisheries Board (CFB) / An Priomh Bord Iascaigh
Irish Sea Fisheries Board / Bord Iascaigh Mhara (BIM)
Shannon Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne
South Western Regional Fisheries Board
Western Regional Fisheries Board / Bord Iascaigh Réigiúnach An Iarthair
Department de Public Enterprise / An Roinn Fiontar Poiblí
Geological Survey de Ireland (GSI)
Irish Aviation Authority (IAA) / údarás Eitlíochta na hEireann
Radiological Protection Instituto de Ireland (RPII) / An Institiúid éireannach um Chosaint Raideolaíoch
Department de Social, Community y Family Affairs / An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
Department de Turismo, Sport y Recreation / An Roinn Turasóireachta, Spóirt agus áineasa
Irish Tourist Board / Bord Fáilte
State Turismo Training Agency / Gníomhaireacht Traenála Tursóireachta an Stáit
Office de Attorney General / Oifig an árd-Aighne
Commission for Energy Regulation (CER)
Office de the Director de Telecomunicaciones Regulation (ODTR) / Oifig an Stiúrthóra Rialála Teileachchumarsáide
Office de the Civil Service y Local Appointments Commissioners / Ofig Chomisinéirí na Státseirbhise agus na gChoimisinéirí um Cheapacháin Aítúla
Valuation Office / An Oifig Luachála
Central Bank de Ireland / Banc Ceannais na hEireann
Office de the Comptroller y Auditor General / Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Office de the Ombudsman / Oifig an Ombudsman
Office de the Information Commissioner / Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Court Service / An tSeirbhís Chúirteanna
Government:
Dublin Regional Authority (DRA)
South West Regional Authority (SWRA)
Municipalidades
Clare County Consejo
Cork County Consejo
Cork Corporation
Donegal County Consejo
Dublin Corporation
Dun Laoghaire Rathdown County Consejo
Fingal County Consejo
Kerry County Consejo
Kildare County Consejo
Kilkenny County Consejo
Laois County Consejo
Leitrim County Consejo
Limerick Corporation
Mayo County Consejo
Meath County Consejo
Monaghan County Consejo
Offaly County Consejo
South Dublin County Consejo
Waterford Corporation
Wexford County Consejo
Wexford Corporation
Wicklow County Consejo
Arklow Urban District Consejo
Athy Urban District Consejo
Dungarvan Urban District Consejo
Killarney Urban District Consejo
Mallow Urban District Consejo
Midleton Urban District Consejo
Embajadas y Consulados
Irish Tourist Board en Paris, France
Embajada de Ireland en Seoul, Korea (Republic)
Embajada de Ireland en Warsaw, Poland
Embajada de Ireland en Washington, United States de America
Partidos Politicos
Fianna Fáil
Fine Gael
Young Fine Gael
Irish Labour Party
Progressive Democrats (PD) / An Páirtí Daonlathach
Green Party / Comhaontas Glas
Clare Green Party / Comhaontas Glas An Chlair
Democratic Left
Socialist Party
Socialist Party Limerick
Sinn Féin
Workers Party
Republican Sinn Féin
Communist Party de Ireland / Páirtá Cumannach na héireann
People de Ireland Party / Muintir na hEireann
Socialist Workers Party (SWP)
Ireland Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con numeros telefonicos y direcciones de personas y empresas. Tambien contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias.
Ireland Gobierno - Informacion General del pais -
Ireland Gobierno. Presidentes y Ministros - Formularios, Tramites y Consultas
Ireland Elecciones - Informacion de las Ultimas Votaciones
Ireland Mapas Videos Referencias
Ireland Seguros Aseguradoras Nacionales
Ireland Codigos y numeros de telefono
Ireland Gobierno 2017